Agile(Çevik) Modelleme ve Çevik Yazılım Geliştirme

Çevik modelleme (agile methods, yazılım sistemlerini etkili ve verimli bir şekilde modellemeye ve dokümantasyonunu yapmaya yönelik pratiğe dayalı yöntemlere verilen genel addır. Yazılım geliştirme amacıyla üretilen bu modelleme biçimi, kapsadığı değerler, prensipler ve pratikler sayesinde geleneksel modellemelere metotlarına göre yazılımlara daha esnek  ve kullanışlı biçimde uygulanabilir. Çevik modellemenin başlıca özelliği veri modelleri ve ara yüzü …