Scheme Programlama Dili Dersleri 5

Rastgele Sayılar Çok gariptir – Her çalıştırıldıklarında ayni sonucu vermezler. Rastgele sayılar, [0,n) aralığında bir sayı verirler. Program veya bu rastgele komutunu barındıran herhangi bir kod parçacığı her çalıştırıldığında, bize o aralıkta farklı bir değer üretirler. Yukarıdaki gösterimde fark ettiğiniz gibi, random komutunun yanında geçirdiğimiz herhangi bir n sayısı üretilecek olan değerler içerisinde değildir. Örnek …

Scheme Programlama Dili Dersleri 4

Matematik Fonksiyonlar Scheme programlama dilinde mevcüt matematik fonksiyonlar (exp x) e^x in sonucunu döndürür (log x) x sayısının logaritma değerini döndürür (sqrt x) x kökünün karesini döndürür (max x1 x2…) Verilen listeden en büyük sayıyı döndürür (min x1 x2…) Verilen listeden en küçük sayıyı döndürür (quotient x1 x2) x1/x2 kesrinin bölümünün sonucunu döndürür (remainder x1 …

Scheme Programlama Dili Dersleri 3

Değişkenler Değişken, bir programda kullanılacak bir veri nesnesini gösterir. Bir değişkenin adı, değeri ve tipi vardır. Değişken adı, veri nesnesinin adıdır. Değişken değeri, değişkenin değerini barındırır ve program çalışma esnasında bir veya birden fazla defa değişebilir. Her değişken, hafızada bir yer tutar. Ad, değişkenin hafızadaki yerini tutarken(Nerede), değer, değişkenin içeriğini tutar(Ne). Aşağıdakı resmi olayı daha …

Scheme Programlama Dili Dersleri 2

Scheme Programlama Ortamı Programlama ortamı olarak Drscheme programı kullanmaktadır. DrScheme, Scheme programlama dili için grafiksel bir ortam sunmaktadır. DrScheme, enteraktif ve tümleşik bir programlama ara yüzü sağlamakta olup programlama öğrenimini yeni başlayanları göz önünde bulundurularak yeterince kullanılabilir bir araç olarak sunulmaktadır. Aşağıdaki resimden bu geliştirme ortamının basitliği ve sadeliğini görebileceksiniz İşlenen her satır kod, sadece …

Scheme Programlama Dili Dersleri 1

Scheme nedir? Scheme bir programlama dilidir. Scheme çok anlamlı, şeffaf, küçük ve kolay bir şekilde yazılabilecek bir programlama dilidir. Scheme problemlerin çözümünde algoritmik yaklaşımı destekler. Bu yüzdendir ki çoğu üniversitede Bilgisayara Giriş dersi olarak verilmektedir. Türkiye’deki üniversitelerde Dokuz Eylül Üniversitesi ve ODTÜ da bu dil Bilgisayara Giriş dersi kapsamında verilmektedir. Birçok programlama stil ve paradigmalarını …