İkili Ağaçlarda Arama(Binary Search Tree)

Ağaçların özel bir hali olan ikili ağaçlarda her düğümün (node) çocuklarının(child) sayısı azami 2 olabilir. Bir düğümün daha az çocuğu bulunması durumunda ( 0 veya 1) ağacın yapısı bozulmaz. Yapraklar(leaves) hariç bütün düğümlerin ikişer çocuğu bulunması ve yaprakların aynı derinlikte bulunması durumunda bu ağaca dengeli ağaç (balanced tree) denilir. İkili ağaç veri yapısı, arama ve …