Introduction to Razor and Microsoft WebMatrix

WebMatrix is a great tool for making ASP.NET Web Pages. As we know, ASP.NET Web Pages is a straightforward page-based architecture different from existing ASP.NET technologies, such as Web Forms and ASP.NET MVC. Using the Web Pages approach, developers create their websites one page at a time, adding logic and behavior inline as needed. Installing …

.NET ve C#

Bu makalemde .Net ve C# ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekle beraber mevcüt kavram farklarına da değineceğim. C# Programlama Dili(si şarp şeklinde telafuz edilir), Microsoft’un geliştirmiş olduğu yeni nesil dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir. Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır. C#’ın isimlendirilmesinde, bir melodi anahtarı olan C# …