Python ve C# farkı

Belki bu iki dilin farkı uzun uzun yazılabilir ama ben bu iki dilin arasındaki farkı çok güzel ve net açıklayan bir örnekle karşılaştım, işte o örnek: using System; using System.IO; class Hello { static void Main() { FileStream file = new FileStream(“file.txt”, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Read); StreamReader sr = new StreamReader(file); Console.WriteLine (sr.ReadToEnd().ToUpper()); } } Yukarıdaki C# …