Scheme Programlama Dili Dersleri 2

Scheme Programlama Ortamı

Programlama ortamı olarak Drscheme programı kullanmaktadır. DrScheme, Scheme programlama dili için grafiksel bir ortam sunmaktadır.
DrScheme, enteraktif ve tümleşik bir programlama ara yüzü sağlamakta olup programlama öğrenimini yeni başlayanları göz önünde bulundurularak yeterince kullanılabilir bir araç olarak sunulmaktadır.
Aşağıdaki resimden bu geliştirme ortamının basitliği ve sadeliğini görebileceksiniz

İşlenen her satır kod, sadece program çalışma sırasında inceleniyor.(Derlenmiş koddan daha yavaş)
DrScheme ortamını daha iyi anlamanız için, aşağıdaki resimde bir programı nasıl çalıştırıp deneyebileceğinizi gösterdim.

Scheme ile ilk programımızı yazalım

Programınızı kaydetmek için, “File -> Save Definitions” seçeneğinden kaydebilirsiniz.
Şayet programınızı bilgisayarınızın bir yerinde yüklemek isterseniz, aşağıdakı formatte bunu gerçekleştirebilirsiniz: (load “c:\\\\ilk-program.scm”)

Yorumlar

Yorumlar, yıllar sonra programınızın ne amaçla yazıldığını hatırlamak için size yardımcı olacaktır.
Yazdığınız programlar, başkaları tarafında okunabilmeli ve yorumlarınız sayesinde başkaları tarafından kolayca anlaşılmalıdır.
Scheme programlama dili ortamında yorumlar noktalı virgülle (;) başlayıp satır sonuna kadar devam ediyor. Blok şeklinde yorum koyma yoktur. Bu yüzden her satır tek tek işaretlenmelidir.
Örnek

(display “S.A. CW Ahalisi”) ; Bu bir yorum satrıdır

İfadeler

Scheme programlama dillerinde ifadeler aşağıdaki gibi gösterilmektedir. Sitede kodlar bozulabilir diye, resim olarak ekledim.

Aşağıdaki ifadeleri kendiniz çalıştırıp, çözümünü bakabilirsiniz


Girdi: (+ (/ (* (+ 3 4) (- 8 3)) 7) 9)
Çıktı: 14
Aşağıdaki ifadeyi, Scheme programlama ifadelerine dönüştürünüz:
Girdi: (8 + ((-4) + 4 * 2 * 8)) / (2 * 2)
Çıktı: ?
İfadeler noktasında, fazladan parantez koymayınız. Hata verecektir.
Girdi: ((+ 8 4))
Çıktı: Hata

Bazen ifadeleri çalıştırmak istemezsiniz. Bu durumda ifadelerin başına tırnak işareti koyduğunuzda ifadeniz çalışmayıp, olduğu gibi yazdırılacaktır.


Girdi: (+ 4 5)
Çıktı: 9
Girdi: ’(+ 4 5)
Çıktı: (+ 4 5)

Devamı gelecek inş.