Programcı Özdeyişleri

“JavaScript, The Good Parts” kitabının yazarı Douglas Crockford:

Bir şeyin standart olması, onu her uygulamada kullanacaksınız anlamına gelmiyor. (XML gibi.)

Ruby geliştiricisi Yukihiro Matsumoto:

Açık kodlu proje, köpek balığına benzer. Hareket etmelidir, yoksa ölür!

ObjectWatch yöneticisi Roger Sessions:

İyi bir BT mimarisi çoğunlukla anlaşmazlıkların anlaşmasıdır. İyisi ve kötüsü de anlaşmazlık içerir fakat kötü mimariler, nasıl olacağına dair anlaşmadan mahrumdur.

Büyük adam, Donal Knuth:

Her şeyi optimize ederseniz, hep mutsuz olacaksınız.

Phil Karlton:

Bilgisayar biliminde sadece iki zor şey var: ön belleği geçersiz hâle getirmek (cache invalidation) ve bir şeylere isim vermek.