Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (Probability Dense Function PDF)

Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (Probability Dense Function PDF)

P(X=x) = f(x) olarak gösterilir. Özellikleri:

a f(x) > 0 ,

b

c P(x = A) = 

Örnek:

1 derse 50 öğrenci devam ediyor bu öğrencilerde 11 kişi 1. sınıf, 19 kişi 2. sınıf, 14 kişi 3. sınıf ve 6 kişi 4. sınıftan. Rasgele öğrenci seçiliyor, yoğunluk dağılım fonksiyonunu bulunuz.

X’in alabileceği değerler X= 1,2,3,4 olur ve x’in olasılık yoğunluk fonksiyonu:

f(1) = P(x=1) = 11/50

f(2) = P(x=2) = 19/50

f(3) = P(x=3) = 14/50

f(4) = P(x=4) = 6/50

olasılık yoğunluk fonksiyonunun çizgi grafik ve Histogram ile gösterimi aşağıdaki şekildedir.