Insertion Sort

Bu makalemizde C# te insertion sort (Araya koyma) algoritmasini inceleyeceğiz.

Insertion Sort (Araya sokma algoritması) Dizinin ikinci elemanından başlayarak son elemana kadar sırayla her elemanı solundakilerle karşılaştırıp sıralamadaki yeri bulununması şeklinde gerçekeştirilir.

Genel Algoritmasi şu şekildedir:
Genel-Algoritma

Şimdi bu algoritmayi C# te nasıl yazıldığını ve çalıştığını görelim:

1-Metodumuzu yazıyoruz (Açıklamalar yorumlar şeklinde yazılmıştır)
Metod

2-Test sinifimizi yazıyoruz
Test-class

3-Çıktı
Output

Kodlar Visual Studio 2008 da yazılmış ve derlenmiştir.