İZMİR MSP DAYS: İkinci Etkinliğimiz

İzmir MSP Days İzmir’deki MSP’lerin düzenlediği eğitim ve seminerler dizisidir. İkinci etkinliğimizde Microsoft eğitim merkezlerinden birinde yönetici ve yazılım teknolojileri eğitmeni olan, aynı zamanda PUSULA yazarlarından, A. Sertay HALKA, “WCF mimarisinin, ve bu servisin Silverlight, WPF, Entity Framework, Ajax – JavaScript ve .Net ‘e özgü Generic Mimari ile nasıl kullanılacağı” konusunda eğitim verecektir. Yer: Dokuz …

Izmir MSP Days ve İlk Etkinliğimiz: TFS (Team Foundation Server) ve Tümleşik Entegrasyon

Izmir’de bulunan MSP’ler olarak bu hafta itibariyle Izmir MSP Days adı altında ilk etkinliğimizi başlatıyoruz. Şubat ayının ilk etkinliğinde değerli MVP Fatih BOY “TFS (Team Foundation Server) ve Tümleşik Entegrasyon” konusunda eğitim verecektir. Yer : Izmir Ekonomi Üniversitesi A1 No’lu Sınıf Tarih : 19 Şubat 2011 Saat : 13:00-15:00 Not: Tüm katılımcılara Microsoft ürünlerine ücretsiz …

Microsoft Student Programı Başvuruları

  Microsoft Student Partners (MSP) programı, başarılı ve yetenekli bilgisayar bilimleri ve benzeri BT alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin ve yanısıra iletişimi, pazarlama yeteneklerini güçlü yanı olarak gören ve bu özelliklerini geliştirmek/pekiştirmek arzusunda olan öğrencilerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu ünvana sahip olan öğrencinin, teknolojik bilgi ve becerilerini geliştirebilmesine ortam da sağlanarak, programa katılım …

SQL Server v.Next (Denali) : Yeni özellikleriyle Management Studio

SQL Server Denali; management studio tarafında da önemli özellikleriyle beraber gelmektedir. Bu sürümdeki management studio, çok daha kullanışlı, kullanıcı dostu ve özellikle visual studio ortamına alışan .Net geliştiricilerini memnun edecek şekilde tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur. SQL Server Denali tarafında sağlanan birkaç önemli özelliğe bu makalede değineceğim. Çoklu Ekran Desteği Geliştiricilerin ve özellikle yazılım projelerini geliştirirken …

Scheme Programlama Dili Dersleri 5

Rastgele Sayılar Çok gariptir – Her çalıştırıldıklarında ayni sonucu vermezler. Rastgele sayılar, [0,n) aralığında bir sayı verirler. Program veya bu rastgele komutunu barındıran herhangi bir kod parçacığı her çalıştırıldığında, bize o aralıkta farklı bir değer üretirler. Yukarıdaki gösterimde fark ettiğiniz gibi, random komutunun yanında geçirdiğimiz herhangi bir n sayısı üretilecek olan değerler içerisinde değildir. Örnek …

Scheme Programlama Dili Dersleri 4

Matematik Fonksiyonlar Scheme programlama dilinde mevcüt matematik fonksiyonlar (exp x) e^x in sonucunu döndürür (log x) x sayısının logaritma değerini döndürür (sqrt x) x kökünün karesini döndürür (max x1 x2…) Verilen listeden en büyük sayıyı döndürür (min x1 x2…) Verilen listeden en küçük sayıyı döndürür (quotient x1 x2) x1/x2 kesrinin bölümünün sonucunu döndürür (remainder x1 …

Scheme Programlama Dili Dersleri 3

Değişkenler Değişken, bir programda kullanılacak bir veri nesnesini gösterir. Bir değişkenin adı, değeri ve tipi vardır. Değişken adı, veri nesnesinin adıdır. Değişken değeri, değişkenin değerini barındırır ve program çalışma esnasında bir veya birden fazla defa değişebilir. Her değişken, hafızada bir yer tutar. Ad, değişkenin hafızadaki yerini tutarken(Nerede), değer, değişkenin içeriğini tutar(Ne). Aşağıdakı resmi olayı daha …

Scheme Programlama Dili Dersleri 2

Scheme Programlama Ortamı Programlama ortamı olarak Drscheme programı kullanmaktadır. DrScheme, Scheme programlama dili için grafiksel bir ortam sunmaktadır. DrScheme, enteraktif ve tümleşik bir programlama ara yüzü sağlamakta olup programlama öğrenimini yeni başlayanları göz önünde bulundurularak yeterince kullanılabilir bir araç olarak sunulmaktadır. Aşağıdaki resimden bu geliştirme ortamının basitliği ve sadeliğini görebileceksiniz İşlenen her satır kod, sadece …

Scheme Programlama Dili Dersleri 1

Scheme nedir? Scheme bir programlama dilidir. Scheme çok anlamlı, şeffaf, küçük ve kolay bir şekilde yazılabilecek bir programlama dilidir. Scheme problemlerin çözümünde algoritmik yaklaşımı destekler. Bu yüzdendir ki çoğu üniversitede Bilgisayara Giriş dersi olarak verilmektedir. Türkiye’deki üniversitelerde Dokuz Eylül Üniversitesi ve ODTÜ da bu dil Bilgisayara Giriş dersi kapsamında verilmektedir. Birçok programlama stil ve paradigmalarını …

Bilinen Hata Kodları ve Açıklamaları

502 Bad Gateway HTTP Hata 502 – Kötü Geçiş 501 Not Imlemented 500.100 Internal Server Error HTTP 500.100 – İç Sunucu Hatası – ASP hatası 500.15 Internal Server Error Direct requests for GLOBAL.ASA HTTP Hata 500-15 – global.asa’ya ilişkin isteklere izin verilmiyor 500.13 Internal Server Error Server too busy HTTP Hata 500-13 – Sunucu çok …