Python ve C# farkı

Belki bu iki dilin farkı uzun uzun yazılabilir ama ben bu iki dilin arasındaki farkı çok güzel ve net açıklayan bir örnekle karşılaştım, işte o örnek:

Yukarıdaki C# kodumuz file.txt dosyasının içindeki paragrafları okuyup, büyük harflere çevirmekte. Hatta hafızadaki dosya için açılan alanı (stream) da kapatmadık. Aynı işlevi yapan python kodumuz ise şu:

Insertion Sort

Bu makalemizde C# te insertion sort (Araya koyma) algoritmasini inceleyeceğiz. Insertion Sort (Araya sokma algoritması) Dizinin ikinci elemanından başlayarak son elemana kadar sırayla her elemanı solundakilerle karşılaştırıp sıralamadaki yeri bulununması şeklinde gerçekeştirilir. Genel Algoritmasi şu şekildedir: Şimdi bu algoritmayi C# te nasıl yazıldığını ve çalıştığını görelim: 1-Metodumuzu yazıyoruz (Açıklamalar yorumlar şeklinde yazılmıştır) 2-Test sinifimizi yazıyoruz …

İkili Ağaçlarda Arama(Binary Search Tree)

Ağaçların özel bir hali olan ikili ağaçlarda her düğümün (node) çocuklarının(child) sayısı azami 2 olabilir. Bir düğümün daha az çocuğu bulunması durumunda ( 0 veya 1) ağacın yapısı bozulmaz. Yapraklar(leaves) hariç bütün düğümlerin ikişer çocuğu bulunması ve yaprakların aynı derinlikte bulunması durumunda bu ağaca dengeli ağaç (balanced tree) denilir. İkili ağaç veri yapısı, arama ve …