Bilinen Hata Kodları ve Açıklamaları

502 Bad Gateway
HTTP Hata 502 – Kötü Geçiş

501 Not Imlemented

500.100 Internal Server Error
HTTP 500.100 – İç Sunucu Hatası – ASP hatası

500.15 Internal Server Error Direct requests for GLOBAL.ASA
HTTP Hata 500-15 – global.asa’ya ilişkin isteklere izin verilmiyor

500.13 Internal Server Error Server too busy
HTTP Hata 500-13 – Sunucu çok meşgul

500.12 Internal Server Error Application restarting
HTTP Hata 500-12 – Uygulama Yeniden Başlatılıyor

500 Internal Server Error
HTTP 500 – İç sunucu hatası

414 Request – URI Too Long
HTTP 414 – İstek – URI Çok Uzun

412 Precondition Failed
HTTP 412 – Önkoşul Başarısız Oldu

407 Proxy Authentication Required
HTTP 407 – Proxy Kimlik Denetimi Gerekiyor

406 Not Acceptable
HTTP 406 – Kabul Edilemez

405 Method Not Allowed
HTTP 405 – Kaynağın kullanılmasına izin verilmiyor

404 Not Found
HTTP 404 Sunucu ya da DNS Bulunamadı Hatası

403.17 Forhidden – Client certificate has expired or is not yet valid
HTTP 403,17 Yasak: İstemci sertifikasının süresi sona erdi ya da henüz geçerlilik kazanmadı

403.16 Forhidden – Client certificate untrusted or ill-formed
HTTP 403,16 Yasak: İstemci sertifikası güvenilir bulunmadı ya da geçersiz

403.15 Forhidden – Client Access Licenses Exceeded
HTTP 403,15 Yasak: İstemci Erişimi Lisansları aşıldı

403.14 Forhidden – Directory Listing Denied
HTTP 403,14 Erişim Yasak

403.13 Forhidden – Client certificate revoked
HTTP 403,13 Yasak: İstemci sertifikası iptal edildi

403.12 Forhidden – Mapper Denied Access
HTTP 403.12 – Erişim Yasak: Eşleyici erişimi reddetti

403.11 Forhidden – Password Change
TP 403,11 – Erişim Yasak: Parola değişikliği

403.10 Forhidden – Invalid Configuration
HTTP 403,10 – Erişim Yasak: Geçersiz yapılanma

403.9 Forhidden – Too many user
HTTP 403,9 – Erişim Yasak: Çok fazla kullanıcı bağlı

403.8 Forhidden – Site access denied
HTTP 403,8 Yasak: Siteye erişim reddedildi

403.7 Forhidden – Client certificate requred
HTTP 403,7 Yasak: İstemci sertifikası gerekiyor

403.6 Forhidden – IP address rejected
HTTP 403,6 Yasak: IP adresi reddedildi

403.5 Forhidden – SSL 128 required
HTTP 403,5 Yasak: SSL 128 gerekiyor

403.4 Forhidden – SSL required
HTTP 403,4 Yasak: SSL gerekiyor

403.3 Forhidden – Write access forhidden
HTTP 403,3 Yasak: Yazma Erişimi Yasak

403.2 Forhidden – Read access forhidden
HTTP 403,2 Yasak: Okuma Erişimi Yasak

403.1 Forhidden – Execute access forhidden
HTTP 403.1 Yasak: Yürütme Erişimi Yasak

401.5 Unauthorized – Authorization failed by ISAPI/CGI app
HTTP 401.5 – Yetki yok: ISAPI ya da CGI uygulaması tarafından yetki verilmedi

401.4 Unauthorized – Authorization failed by filter
HTTP 401,4 – Yetki yok: Yetkilendirme işlemi filtre tarafından reddedildi

401.3 Unauthorized – Authorization due to ACL on resource
HTTP 401.3 – Erişim; kaynaktaki EDL tarafından reddedildi

401.2 Unauthorized – Authorization to server configuration
HTTP 401,2 – Yetki yok: Sunucu yapılandırması nedeniyle oturum açılamadı

401.1 Unauthorized – Logon failed
HTTP 401,1 – Yetki yok: Oturum Açılamadı

400 – Bad Request
HTTP 400 – Yanlış İstek